2-9-2016 διακόσμηση πίστας

2-9-2016 διακόσμηση της πίστας του κτήματος γάμου