2-9-2016 διακόσμηση του αίθριου

2-9-2016 διακόσμηση του αίθριου του κτήματος γάμου