Είσοδος στο κτήμα των νεόνυμφων

Είσοδος στο κτήμα γάμου των νεόνυμφων για τη δεξίωση στο κτήμα Πανταζή.