Διαρρύθμιση στο κτήμα

Διαρρύθμιση στο κτήμα γάμου Πανταζή πριν τη δεξίωση