Γαμπριάτικο τραπέζι στο κτήμα 17/0

Γαμπριάτικο τραπέζι στο κτήμα γάμου στις 17/9