Η στολισμένη είσοδος της εκκλησίας 17/9

Η στολισμένη είσοδος της εκκλησίας στο κτήμα γάμου