Τραπέζι κτήματος 17/9

Τραπέζι στο κτήμα γάμου Πανταζή17/9