Η γαμήλια τούρτα

Η γαμήλια τούρτα όπως στήθηκε στο τραπέζι