φωτο από γλεντι

Φωτογραφία από το γλέντι που ακολούθησε μετά το γάμο