Οι καλεσμένοι στην δεξίωση

Οι καλεσμένοι στην δεξίωση γάμου του Κωνσταντίνου και της Πέπης