Κτήμα γάμου 23/8/2016, διάκοσμος

Κτήμα γάμου Πανταζή 23/8/2016, εξωτερικός διάκοσμος