Εξωτερικό σαλονάκι κήπου, 23/8/2016

Εξωτερικό σαλονάκι στον κήπο του κτήματος γάμου, 23/8/2016