Προετοιμασίες τελετής 24/9

Η προετοιμασία στα κτήματα γάμου Πανταζή για την τελετή στις 24/9