Ο κήπος του κτήματος στις 24/9

Ο κήπος του κτήματος γάμου Πανταζήστις 24/9