Η εκκλησία στο κτήμα στις 24/9

Η εκκλησία του κτήματος γάμου Πανταζή στις 24/9