Διακοσμητικό τραπέζι 24/9

Διακοσμητικό τραπέζι στο κτήμα γάμου Πανταζή στις 24/9