Η εκκλησία του γάμου 2-7-2016

Η εκκλησία 2-7-2016, έτοιμη για το μυστήριο του γάμου