διάταξη στα κτήματα γάμου

Η διάταξη των τραπεζιών των καλεσμένων στις 10 Ιουνίου 2017, στα κτήματα Πανταζή