Οι καλεσμένοι δεξίωση

Οι καλεσμένοι στα τραπέζια τους, στη δεξίωση