Γιώργος τραπέζι ευχών

Το τραπέζι ευχών στη δεξίωση του Γιώργου και της Ελένης στο κτήμα μας