βεράντα στο κτήμα

Το κτήμα όπως φαίνεται από τη βεράντα του κτιρίου στις 8 Σεπτεμβρίου