Κτήμα γάμου, αίθριο

Το αίθριο του κτήματος στις 8 Σεπτεμβρίου 2017