Κτήμα γάμου - Ιούλιος

Το κτήμα γάμου Πανταζή τον Ιούλιο από τη βεράντα