η εκκλησία της τελετής

Η εκκλησία της τελετής ου γάμου εντός του κτήματος