Είσοδος κτήματος γάμου

Είσοδος του κτήματος γάμου κατάλληλα στολισμένη