Άποψη από την είσοδο του κτήματος

Άποψη από την είσοδο του κτήματος γάμου