Άποψη του αίθριου

Άποψη του αίθριου όπως φαίνεται από την κλειστή αίθουσα