Τραπέζι καλεσμένων από τη βάπτιση

Τραπέζι καλεσμένων από τη διπλή βάπτιση στο κτήμα Πανταζή