νεονυμφοι στα κτήματα γάμου

Η είσοδος των νεόνυμφων στο αίθριο του κτήματος γάμου Πανταζή