Ευχές στη βάπτιση

έτοιμο και το τραπέζι των ευχών για τη βάπτιση.