η αίθουσα της δεξίωσης βάπτισης

Άποψη της διάταξης των τραπεζιών για την επερχόμενη δεξίωση βάπτισης