κτήματα γάμου φωτογράφηση

Από την καλλιτεχνική φωτογράφηση του κτήματος γάμου Πανταζή κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης