υπαίθριος χώρος κτήματος γάμου

Γενική άποψη του υπαίθριου χώρου του κτήματος δεξιώσεων Πανταζή λίγο πριν την δεξίωση γάμου