σύστημα ήχου

Ειδικό σύστημα ομπρέλας ήχου στο αίθριο του κτήματος γάμου