Άποψη της εκκλησίας το πρωϊ

Άποψη της εκκλησίας το πρωϊ στο κτήμα γάμου