εισοδος ζευγαριού στο κτήμα

, δώρο του κτήματος, για δεξιώσεις 250 ατόμων και άνω