Φωτογράφηση

Φωτογράφηση στο άνω επίπεδο, με φόντο την διακοσμημένη ελιά και τις λυγαριές με τα φανάρια