Το μπαρ

Το εσωτερικό μπαρ της αίθουσας εκδηλώσεων