Ο στολισμός της αίθουσας

Ο στολισμός της αίθουσας σε βάπτιση του 2015