Ο χώρος της δεξίωσης γάμου

Ο χώρος της δεξίωσης από ψηλά, το βράδυ του γάμου