Νυχτερινή εικόνα του χώρου δεξιώσεων

Νυχτερινή εικόνα του υπαίθριου χώρου δεξιώσεων