Το μπαλκόνι της αίθουσας

Το μπαλκόνι της αίθουσας δεξιώσεων στο κτήμα Πανταζή