Εκδήλωση-πάρτι στην αίθουσα

Εκδήλωση-πάρτι στην εσωτερική αίθουσα δεξιώσεων