αίθριο του κτήματος γάμου

Φωτογραφία από το αίθριο του κτήματος γάμου Πανταζή