Η εκκλησία στο κτήμα γάμου Πανταζή

Η εκκλησία που βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο του κτήματος γάμου