Γαμήλιο τραπέζι στολισμένο

Γαμήλιο τραπέζι στο κτήμα γάμου Πανταζή