κτήμα γι γάμο με εκκλησία

Κτήμα γάμου Πανταζή με εκκλησία στο αίθριο