κτήμα βάπτισης με εκκλησία

Κτήμα βάπτισης με εκκλησία εντός του υπαίθριου χώρου του κτήματος