λογοτυπο φωτογραφου

Το λογότυπο του φωτογράφου γάμου