ο φωτογράφος του κτήματος γάμου

Ο φωτογράφος γάμου που συνεργάζεται με το κτήμα γάμου Πανταζής